Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki

Ekonomia i finanse

Informacje

komoda sosnowa

Publikacja jest jedną z wielu ważnych pozycji wydawniczych zaliczanych do oferty poszerzenia wiedzy o przemianach w działalności komoda sosnowa współczesnych przedsiębiorstw i tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na informacji. Całość rozważań autorów zastała podzielona na trzy części...

Cena: 58,50
Dostępność: dostępny od ręki