Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

Pedagogika

Informacje

Oliwki do skórek

W środkach masowego przekazu, dyskusjach autorytetów w dziedzinie wychowania i nauczania coraz częściej słyszy się głosy o kryzysie Oliwki do skórek współczesnej szkoły w aspekcie jej funkcji wychowawczej. Odbiorca masmediów jest wręcz bombardowany informacjami na temat niewłaściwych zachowań...

Cena: 41,40
Dostępność: dostępny od ręki