Ostrożnie, poezja. Szkice o współczesnej poezji anglojęzycznej

Nauki humanistyczne

Informacje

Nie, to nie jest kolejna książka o poetach języka angielskiego. Wiadomo, anglojęzyczni poeci, zwłaszcza dwudziestowieczni, zadomowieni są w polszczyźnie na dobre i nie od dzisiaj. Weszli w krwioobieg literatury polskiej, podsunąwszy jej zróżnicowane dykcje i języki jej opisu. W...

Cena: 27,00
Dostępność: dostępny do tygodnia