Opatrunki i techniki unieruchamiające w ortopedii

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

hotel z kręgielnią warszawa

W publikacji m.in.: istotne i zwięzłe informacje dotyczące technik zaopatrywania urazów układu mięśniowo-szkieletowego, zakładania hotel z kręgielnią warszawa szyn unieruchamiających i sposobów repozycji sposoby wykonywania znieczulenia miejscowego opisy najczęstszych powikłań, jakie mogą...

Cena: 86,50
Dostępność: dostępny od ręki