Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej

Książki dla nauczycieli

Informacje

W toku analizy rozwoju teoretycznych podstaw procesu nauczaniauczenia się Grzegorz Łuszczak zwrócił uwagę zarówno na zbieżne płaszczyzny rozwoju dydaktyki szkolnej i dydaktyki katechetycznej (dydaktyki nauczania religii), jak i elementy rozbieżne wyznaczające specy?kę nauczania...

Cena: 26,92
Dostępność: dostępny do tygodnia