Milton Friedman Biografia

Historia

Informacje

top do hybryd

Współczesną myśl ekonomiczna została zdominowana przez dwa główne nurty różniące się oceną roli państwa w gospodarce. Jeden reprezentowany top do hybryd przez Johna Maynarda Keynesa, zwolennika aktywnej polityki fiskalnej i większej interwencji państwa i drugi - Miltona Friedmana, przeciwnika...

Cena: 35,88
Dostępność: dostępny od ręki