Herezja

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Anglia, rok 1583. Kraj rządzony przez spiski i skłócony z Rzymem wydaje się idealnym schronieniem dla ściganego przez inkwizycję filozofa Giordana Bruna. Człowieka głoszącego teorie zbyt radykalne nawet dla najbardziej postępowych uczonych owych czasów. Kilka dni po przybyciu do Londynu...

Cena: 34,82
Dostępność: dostępny do tygodnia