Dokumenty ofertowe w zamówieniach publicznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Zwięzły i praktyczny komentarz do wszystkich #167; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).Nowe...

Dobrostan trzody chlewnej, Układanka drewniana Pociąg, Endless Forms Most Beautiful, Serwis Prawno-Pracowniczy 5/2015, Duch Smoka Tom 1: Początek, Gazeta Wyborcza - Łódź 122/2013, Gramatyka języka hiszpańskiego, Brainstorm! - Puzzle - seria Tangram, Gra Monopoly Pionkowe Szaleństwo, Uważność w praktyce, Josef Frantisek historia prawdziwa, Detektywów para - Jacek i Barbara. Naszyjnik królowej, Gazeta Wyborcza - Katowice 5/2009, Tron szarych wilków Siedem Królestw Księga 3, Notes A4 kratka samokopiujacy N-100-1, Dzieje Księstwa Warszawskiego. T. 2, Projekt handlu kabardyńskimi końmi, O duchu praw, Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 3 (H-K), ... A Bondem nie zostałem
Elementy