Dokumenty ofertowe w zamówieniach publicznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Zwięzły i praktyczny komentarz do wszystkich #167; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).Nowe...

Cena: 117,18
Dostępność: dostępny od ręki